સ્ટોરી - Jan Avaj News

પતિએ તરછોડી દીધી, ત્યાર બાદ બે સંતાનોની જવાબદારી જાણો આ બહાદુર મહિલા ની સફળતા ની કહાની

રાજસ્થાનના જોધપુરની આશા કંડારાને આજથી 8 વર્ષ પહેલાં પતિએ તરછોડી દીધી. માત્ર 12 ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ કરેલી આશા પર બે

Read more