આંતરરાષ્ટ્રીય - Jan Avaj News

આ જગ્યા પર આવ્યો 7.2 ની તીવ્રતા નો ભૂકંપ, ૧૨૦૦ થી વધુ ના થયા મોત જુઓ તબાહી ના દ્રશ્યો

શનિવારે હૈતીમાં 7.2 તીવ્રતાનો શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યો હતો, જેમાં 1297 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 5,700 ઘાયલ થયા હતા. હૈતીની

Read more